Videoforedrag

Jeg hedder Bent Heiselberg og har været ansat i politiet i 39 år heraf 31 år i Grønland..

Jeg er pensioneret vicepolitiinspektør og er frivillig i Røde Kors, hvor jeg er afdelingsformand og besøgsven.

I Danmark var jeg ansat i kriminalpolitiet på Frederiksberg indtil jeg i 1977 sammen med min hustru og to små børn flyttede til Grønland. 

Jeg har gjort tjeneste i Paamiut, Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat. Det var nogle spændende år blandt dejlige mennesker og en utrolig natur. 

Som politimand i Grønland efterforsker man alle typer sager fra en ulovlig parkering til drab. I skarpe situationer må man klare sig med de midler, der er til rådighedi et lille isoleret samfund. Der er ikke mulighed for assistance her og nu.

Jeg var i mange år arrestforvarer med detention tilbygget min tjenestebolig på de forskellige tjenestesteder, og jeg skulle bespise og lufte de indsatte foruden at passe min tjeneste på politistationen og tage nattevagter.

Fritiden blev især om sommeren tilbragt i vores båd. Vi sejlede hver sommer i skærgården og fjordene. Fiskede og gik på jagt.

Om vinteren var det på ski, snescooter og senere slædehunde, der gav de store naturoplevelser.

Både min hustru og jeg har gennem årene taget tusindvis af fotos og jeg har optaget mange timers video. Det er blevet til adskillige små film, som jeg bruger til mine foredrag om mine år i det grønlandske politi, om vore oplevelser i den utrolige natur og om jagten og fiskeriet.

Da vore børn og børnebørn fortsat bor i Grønland, og vi jævnligt kommer derop, er der helt friske optagelser fra især Nuuk og fjordene omkring Nuuk.

 

 

Moskusokser i Kangerlussuaq området

Pukkelhval nær Nuuk

Nuuk

Kig ud over Nuuk marts 2020